El 23 de Juny de 2016 el conjunt dels británics va votar a favor de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Aquesta sortida encara no s’ha materialitzat per la recerca d’un acord entre les dues parts i pel desacord entre els partits britànics sobre com fer-la (l’última data límit era el 31 d’octubre, també prorrogada) però a curt termini el Regne Unit deixarà finalment de formar part de la Unió.

Com tota nova situació, i depenent de la perspectiva, presenta avantatges i desavantatges, oportunitats i amenaces. Des del punt de vista econòmic, polític i social. I, segurament, des del punt de vista de Catalunya, alguna finestra d’oportunitat.

Per analitzar les conseqüències i oportunitats que per a Catalunya pot tenir el Brexit, el passat 19 de novembre vàrem celebrar un dinar-col·loqui amb  dos ponents amb un profund coneixement de la qüestió:

Josep Suàrez, ex delegat del Govern de Catalunya per al Regne Unit i Irlanda

Rafael Ramos, corresponsal del diari La Vanguardia a Londres des de 1994